Doğaya Yeniden Kazandırma

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamı içine giren faaliyetlerde yapılacak olan projeye başlamadan önce, bozulan doğal dengenin yeniden kurulması, doğal yapının düzenlenmesi ve alanın insanların ve diğer canlıların faydalana bilecekleri duruma getirebilmek için Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanır. Doğayı Yeniden Kazandırma Planı çalışmalarının hedefi düzenlenmesi planlanan sahanın mümkün olduğu kadar faaliyet öncesindeki eş yükseltilerine ve ekolojik durumuna ulaştırılması olacaktır.

Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi ;

Arazi yapısına uygun yerlerde rekreasyon alanları oluşturulması,  malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazı çalışmaları, madencilik faaliyetleri, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan sahaların geriye düzenlenme, duyarlılığı sağlama, düzeltme, tohum ekme, üst toprağı serme, fidan dikme , bitkilendirme ve ağaçlandırma gibi işletmelerin genelini oluşturan süreci tanımlayan plandır.

İşletme faaliyeti tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde, faaliyet sahibince faaliyet alanının tümü için  Doğayı Yeniden Kazandırma Planı kapsamında faaliyet sonrası kullanımı için uygun hale getirilmelidir. Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları faaliyet sahibince tamamamen bitirildikten sonraki beş  yıllık izleme süresinin tamamlanmasının ardından, Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Yönetmeliği  kapsamında belirtilen şartların sağlandığının ilgili il çevre ve orman müdürlüğü denetiminde tespiti ile faaliyet sahiplerine il çevre ve orman müdürlüğü tarafından alanı  terk etmesi için izin verilir.

Doğayı Yeniden Kazandırma Planı Aşamaları ;

1. Faaliyet öncesi, faaliyet sahası ve çevresindeki flora, fauna tespiti, kültürel peyzaj ve toprak, su, hava, doğal değerleri, hidrojeolojik, jeolojik risk, jeolojik koşulları, jeomorfolojik, kültürel faktörler ve sosyo-ekonomik dikkate alınarak mevcut durumun ortaya çıkarılması,
2. İşletme faaliyet sahasının jeolojik, fiziksel ve kimyasal duraylılığının sağlanması,

3. İşletme faaliyet sahasının yeniden düzenlenmesi,

4. Faaliyet sahası için toprak, su ve hava yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

5. Faaliyet alanları için peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

6. İşletme faaliyet alanlarının iyileştirilmesi,

7. İşletme faaliyet alanlarının kapatılması ve terk edilmesi,

8. İşletme faaliyet alanları için izleme ve denetim yöntemlerinin gerçekleştirilmesi.

SİBİR ÇEVRE DANIŞMANLIK VE ÇED RAPORU, Doğayı Yeniden Kazandırma Planını hazırlamada yetkili bir kuruluş olarak uzman çalışanları ile bu konudaki çalışmalarınını güvenle yürütebilecek bir ekibe bilgi ve belgelere sahiptir.

çed raporu Hizmetimiz Hakkında Bilgi Almak İsterseniz Linke Tıklayın.