Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri

Çevre İzin  ve Lisans Hizmetleri ;

Çevre kanunu uyarınca İşletme ve tesislerin zorunlu olarak alması gereken izinler;  çevresel gürültü, hava emisyonu, atık su deşarjı, tehlikeli madde, derin deniz deşarjıdır.  İşletme mevzuatı gereğince   denetime tabi olan işletmelerin faaliyetlerini mevzuata uygun ve gerekliliklerini uygulaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan işletmelere çevre izin belgesi verilmektedir.

Sibir Çevre Danışmanlığı,  Çevre Denetleme Yeterlilik Belgesi almış ve bu sektörde işletme ve faaliyet sahiplerinin çevre kanununca  alınması gereken izin ve yükümlülükleri üstlenmeye başlamıştır.

Çevre mevzuatı kapsamında denetime tabi işletmeler, kurum ve kuruluşlar, yapmış oldukları faaliyetlerinin  çevre mvzuatına uygunluğunu, alınan kararların etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek için,  tesis içinde yıllık tetkik uygulamaları yapması üzere  çevre görevlileri bulundurmak veya çevre danışmalık firmalarından bu konu hakkında yardım almak zorundadır.

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ;

Cevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında , çevre izni lisansına tabi olan işletmeler çevresel etkilerine göre ; Ek-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler , Ek-2 çevreye kirletici etkisi olan işletmeler listelerinde yer alan işletmelerin, faaliyette bulunabilmesi için  ilk olarak Geçici Faaliyet Belgesi alması zorunludur. Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler  belgeyi aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Çevre İzin  veya Çevre İzin Ve Lisans belgesini almak zorudadırlar.

Geçici Faaliyet Belgesi ; 

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansına tabi olan işletmelerin işletme faaliyetlerini sürdüre bilmesi için çevre izin ve lisansından  önce verilen belgeye Geçici Faaliyet Belgesidir. Çevreyi korumak amaçlı işletmelere mevzuat gereği verilen belgeye Çevre İzin Belgesi denir.

Çevre Lisansları ;

Tehlikeli Atık Madde,Tehlikesiz Atık Madde, Atık Pil ve Akümülatör,  Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ,  Atık Yakma ve Birlikte Yakma, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı Geri Dönüşümü, Atıktan Üretilmiş Yakıt Hazırlama, Düzenli Depolama, Atık Ara Depolama, Ambalaj Atığı Geri Kazanımı, Gemi Geri Dönüşümü, İleri Termal İşlem Tesisleri, Tıbbi Atık Sterilizasyon, Tanker Temizleme, Hurda Metal\ ÖTA İşleme, ÖTA  Geçici Depolama, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Atık Kabul, PCB Arındırma lisans konularına ilişkin  teknik yeterliliktir.