ÇED Raporu

Çed Raporu ( Çevresel Etki Değerlendirmesi ) Çevre de ekonomik ve sosyal çalışmalar yapılırken çevre değerlerinin korunması için çalışmanın yapılacağı çevre de olumsuz etkilerin önceden tespit edilmesi raporlama işlemidir.

Çed, yeni bir yapılanma ve ya bir yapılanmanın gelişmesi sürecinde çevre üzerinde gösterdiği etkilerin detaylandırıldığı önemli bir etkendir.

Çed Raporu, çevre üzerinde etkili olan bütün kurum, kuruluş ve işletmelerin yaptırması gereken bir belgedir.

Çed Raporu Çevreye Etkileri Kontrol Eder ;

Çed raporu ile bir işletmenin, kurumum ve ya kuruluşun bulunduğu bölgede ki çevreye olumlu olumsuz etkilerini belirler. Çed Raporu alma sonun da ise eğer bu kurum, kuruluş ve ya işletmelerin çevreye zararı varsa bu konu hakkında çalışma başlatılır. Olumsuz yönde belirlenen etkenlerin bu çevreye zararını en dereceye indirmek için alınması gereken önlemleri bu etkenlerin alternatiflerinin belirlenmesi ve devamında kontrolün sağlanması için yürütülen disiplin ve özveri gerektiren bir çalışmadır.

Yapılan bu çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan bilir kişiler tarafından incelenir ve değerlendirilir. Devamında ise çed raporu sonuçlarına göre kurulan komisyon çevreye verilecek zararlar hakkında alınan önlemlerin incelenmesi sonucunda bu durumun onay verilip verilmeyeceği konusunda araştırma yapar ve bu etkenler kabul edilir oranına göre projenin ve yapılacak yatırımın onaylanıp onaylanmayacağına karar verir. Verilen karar göre proje devam edebilir ve ya önlem konusunda yeni çalışmalar başlatılabilir.

Çed Raporu Hazırlanması ;

ÇED Raporları, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.” hükmüne dayanılarak hazırlanan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ÇED Yönetmeliği kapsamında ve Yönetmeliğin Ek-1 listesinde belirtilen tesis ve faaliyetler için hazırlanmaktadır.

Çed Raporu Resmi Gazete Bildirisi ;

Çed Raporu 29186 Resmi Gazete de 25 Kasım 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği için de ek 1 ve ek 2 de bulunan faaliyetler arasında yer alan faaliyetlerden her hangi birini uygulayacak olanlar çed raporu hazırlama ve proje tanıtım dosyası sunmak zorundadır. Bu iki belgesi de bulunan kişiler 18 Aralık 2009 tarihinde 27436 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yeterlilik belgesi sunmak zorundadır.

Çed Raporu Cezası ;

Çed raporu konusunda yatırımcılarımız tarafından çok bilinmemesi yüzünden belli bir kesimde mağduriyet söz konusu olabiliyor. Yatırımcılar çed raporu olmaması doğrultusunda yapılan yatırımım yüzde ikisi tutarında ceza ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

Çed Raporu Hizmeti ;

Sibir  çevre danışmanlık  hizmetleri ve Çed raporu alanında siz yatırımcılara hizmet vermektedir. Uzman mühendis kadromuz ile verdiğimiz hizmet doğrultusunda çed raporu hazırlanması ve çed raporu danışmanlığı ile sizlerin yapacağı yatırımın ilerlemesi ve cezai işlemlerden kurtarmak için öz verili bir şekilde çalışma göstermekteyiz.