Atık Yönetim Planı

Atık yönetim planı, tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile faaliyette olan kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklı tehlikeli atık maddelerin üretim yerinden ayrı toplanması, geçici depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları kapsamaktadır. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik alınması gereken esasları içerir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince tehlikeli atık üreticileri  “ 3 yıllık Tehlikeli Atık Yönetim Planı” hazırlamakla, tehlikesiz atık üreticileri de “ Tehlikesiz  Atık Yönetim Planı “ hazırlamakla sorumlu tutulmuşlardır.

Atık Yönetim Planı Amacı ;

Çevre ve Şehircilik  Bakanlığınca yayınlanan Atık Yönetim Yönetmeliği gereğince işletmeler endüstriyel atık yönetmeliği planı hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Atık yönetim planın amacı kurum, kuruş ve işletmelerin üretiminden kaynaklı tehlikeli atık maddelerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik plandır. Hazırlanan plan doğrultusunda  çalışılması durumunda çevre ve insan sağlığına olabilecek zararların mimimum düzeyde olması düşünülmektedir.

Endüstriyel  Atık Yönetim Planı faaliyeti mevzuatına göre tehlikeli atık veya tehlikesiz atık üretimi olan işletmelerin hazırlayacakları atık yönetim planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunması gerekmektedir.

İşletmeler tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan endüstriyel atık yönetim  planı Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra onaylanan plan onaylanma tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup bundan sonra onaylanacak olan atık yönetim planlarına ayrıca geçerlilik süresi verilecektir. İşletmelerin  atık üretim planlarının geçerlilik süresi dolmadan atık üretim planlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bakanlık \ Müdürlük tarafından yapılan denetimler sırasında   Bakanlığa\Müdürlüğe geçerlilik süresi dolmamış atık yönetim planı sunulmalıdır. Yukarıda belirtilen endüstriyel atık yönetim planı ihlali halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında işletmeye İdari Para Cezası verilir.

Atık Yönetim Planı Dahilinde Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler ;

.Önceki yıla ait  “ Atık Beyan Forumları”nın  bire sureti

.İşletmeye ait “Çevresel Etki ve Değerlendirmesi Yönetmeliği” (ÇED)

.“ Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında işletmenin değerlendirme yazısı

. Atık alanı planları ve atık depolama alanlarının gösterildiği fotoğraflar

.Kapasite Raporu

.İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemalrı ve Açıklamaları”

. Atık Analizleri

.Tehlikeli atık depolama alanı “ Zorunlu Mali Sorumlululuk Sigortası”

.İşletmeye  ait sözleşmeler ve bilgiler yer alması grekmektedir.

Sibir  Çevre ve Danışmanlık Hizmetleri firmamız mevzuatlar çerçevesinde  işletmelerin endüstriyel atık yönetmeliği planını hazırlayıp onaylarını almaktadır. İşletmelerin istekleri doğrultusunda  atık yönetim uygulamalarını sorunsuz bir şekilde yapıp  sorumluluklarını almaktadır.